Tin tuyển sinh

Ngành nghề trọng điểm

Công nghệ kỹ thuật nhiệt - nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia

Công nghệ kỹ thuật nhiệt - nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia

Kỹ thuật nhiệt là ngành có mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, sản xuất và sử dụng năng lượng. Ngành Kỹ thuật nhiệt tạo ra cơ hội việc làm cho các kỹ sư mới ra trường tại các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, hoá chất, dệt may và xi măng.

Ngành nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Là ngành tham gia trực tiếp chế tạo, sản xuất các thiết bị sản phẩm cơ khí. Với nhiều người, công việc của ngành cơ khí luôn liên quan đến sắt thép, liên quan đến các công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào.... Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển của công nghệ, công việc ngành cơ khí được chuyên môn hóa, nhiều công việc cơ khí mà người làm việc gần như không tham gia vào tiện, phay, bào, hàn.

Đăng ký xét tuyển