Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Km6, Quốc lộ 10, Nam Định đi Ninh Bình (Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định)

Điện thoại: 02283.986.919 (giờ hành chính)

Điện thoại tư vấn: 0915.606.043; 0945 518 986

Website: http://cnd.edu.vn email: tuyensinh@cnd.edu.vn