Thông báo

Phương thức xét tuyển năm 2022

30/03/2022 | 249

Phương thức xét tuyển năm 2022 của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

a. Xét tuyển cho tất cả các trình độ đào tạo.

b. Căn cứ xét tuyển:

* Đối với trình độ cao đẳng:

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển), Học bạ THPT;

Hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; Bảng điểm học tập trình độ trung cấp; Giấy chứng nhận đã hoàn thành khối lượng chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

* Đối với trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp:

Bằng tốt nghiệp trung cấp; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành khối lượng chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

* Trình độ trung cấp:

Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/ THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THCS/THPT trong năm xét tuyển); Học bạ THCS/THPT.