Thông tin tuyển sinh

Chương trình học du học Đức tại Việt Nam

10/03/2023 | 37

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định là trường duy nhất trong cả nước được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo nghề Thiết kế thời trang theo chương trình thí điểm của CHLB Đức.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ngôn ngữ giảng dạy các khóa này bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, trong quá trình học chuyên môn nghề, sinh viên học ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh) để đến khi kết thúc khóa phải đạt được trình độ tối thiểu B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR - Common European Framework of Reference) hoặc tương đương.

Khi đạt yêu cầu, sinh viên sẽ được cấp hai bằng: một bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam do trường tổ chức đào tạo cấp và một bằng tốt nghiệp của Đức (tương đương với trình độ bậc 4 theo khung trình độ quốc gia Đức).

Ông Kim Hồng Hưng - phó chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - cho biết: "Đây cũng có thể được hiểu là chương trình học du học Đức tại Việt Nam. Nếu tính theo khung học phí của từng trường, từng vùng khoảng 7-10 triệu đồng/năm học. 

Những trường tham gia đào tạo là những trường có thế mạnh của ngành nên nhiều lợi thế về việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Tóm lại, chương trình này mở ra rất nhiều cơ hội cho người học sau tốt nghiệp".

Dưới đây là 22 nghề và các trường đào tạo:

 

1

 

 

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

 

Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

2

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

 

 

Trường cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản

 

 

3

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

 

 

Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2

 

 

Trường cao đẳng nghề Lilama 1

 

 

4

 

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương II

 

 

5

 

 

Cắt gọt kim loại

 

 

Trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức

 

 

Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng Công thương miền Trung

 

 

Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

 

 

Trường cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp

 

 

Trường cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh

 

 

6

 

 

 Công nghệ ôtô

 

 

Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

 

 

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 

 

Trường cao đẳng Kỹ nghệ II

 

 

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp

 

 

7

 

 

Điện công nghiệp

 

 

Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

 

 

Trường cao đẳng Cơ giới và thủy lợi

 

 

Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

 

 

Trường cao đẳng Công nghiệp và thương mại (Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên)

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 

 

Trường cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

 

 

8

 

 

Điều khiển tàu biển

 

 

Trường cao đẳng Hàng hải I

 

 

Trường cao đẳng Hàng hải II

 

 

9

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

 

Trường cao đẳng Công nghệ và nông lâm Đông Bắc

 

 

Trường cao đẳng nghề Yên Bái

 

 

10

 

 

Hàn

 

 

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI

 

 

Trường cao đẳng nghề Lilama 1

 

 

Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2

 

 

Trường cao đẳng Kỹ nghệ II

 

 

11

 

 

Khai thác máy tàu thủy

 

 

Trường cao đẳng Hàng hải II

 

 

Trường cao đẳng Hàng hải I

 

 

12

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang

 

 

Trường cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Huế

 

 

13

 

 

Lắp đặt thiết bị cơ khí

 

 

Trường cao đẳng công nghệ Quốc tế Lilama 2

 

 

14

 

 

Quản trị khách sạn

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng

 

 

Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

 

 

15

 

 

Quản trị lễ tân

 

 

Trường cao đẳng Du lịch Nha Trang

 

 

Trường cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An

 

 

16

 

 

Sửa chữa máy tàu thủy

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II

 

 

17

 

 

Vận hành máy thi công nền

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương I

 

 

Trường cao đẳng Cơ giới và thủy lợi

 

 

18

 

 

Thiết kế thời trang

 

 

Trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định

 

 

19

 

 

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

 

 

Trường cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

 

 

20

 

 

Điện tàu thủy

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương II

 

 

21

 

 

Kỹ thuật xây dựng

 

 

Trường cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Trường cao đẳng Xây dựng công trình đô thị

 

 

22

 

 

Vận hành máy thi công mặt đường

 

 

Trường cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI