Ngành nghề đào tạo

Điện tử công nghiệp

30/03/2022 | 1243

Điện tử công nghiệp là công việc gì? Điện tử công nghiệp là công việc, là nghề nghiệp mà ở đó các kỹ sư điện tử thực hiện công tác bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, … các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất và các mạch điện tử từ cơ bản cho đến mạch điện tử trong bộ điều khiển.

Sản xuất công nghiệp dựa trên nguồn năng lực chủ yếu là điện đã phát triển trong gần một thế kỷ. Điều này đã tạo điều kiện ra đời một công việc mà những người thực hiện công việc đó sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, cài đặt, sửa chữa chúng. Đó chính là các kỹ sư điện tử công nghiệp hay những “người làm nghề” điện tử công nghiệp.

Kỹ sư điện tử công nghiệp sẽ là những người trực tiếp bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa hệ thống các mạch điện, các thiết bị điện tử công công nghiệp hay bộ điều khiển khởi động, bộ mạch kỹ thuật bằng những công nghệ chuyên dụng như bộ vi xử lý hay IC. Không chỉ vậy, họ còn thực hiện công việc rất quan trọng khác là lắp ráp và vận hành các thiết bị điện tư trong xí nghiệp hay trong dây chuyền công nghệ, sửa chữa và bảo dưỡng tất cả những dụng cụ liên quan đến mạch điện và điện.

Những tiến bộ nhanh trong trong công nghệ đã hệ thống hóa các xử lý công nghiệp trong các nhà máy, quá trình hoạt động của các máy móc, … đã từng bước chuyển từ cơ giới hóa sang tự động hoá.

Tự động hóa diễn ra ngày càng nhiều đã yêu cầu các kỹ thuật viện điện tử công nghiệp không chỉ giới hạn trong mức độ điện mà đã mở rộng ra công nghiệp và tự động hóa. Nhất là khi một hệ thống cơ giới hóa luôn cần sự can thiệp của con người để vận hành máy móc bằng tay. Khi công các công nghệ điều khiển mới phát triển, tự động hóa máy tính đã được thúc đẩy bởi nhu cầu và độ chính xác về chất lượng và hiệu suất công việc ngày càng cao. Tự động hóa là một công việc quan trong trong hệ thống các công việc cụ thể của điện tử công nghiệp.