Nghề trọng điểm

Cắt gọt kim loại - nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế

30/03/2022 | 166

Nghề Cắt gọt kim loại là nghề sử dụng các máy công cụ có tạo phôi như: Tiện, phay, bào, mài, doa… để chế tạo các chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn…

Nghề Cắt gọt kim loại là nghề sử dụng các máy công cụ có tạo phôi như: Tiện, phay, bào, mài, doa… để chế tạo các chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn… theo yêu cầu kỹ thuật từ một phôi liệu ban đầu nhờ sự cắt bỏ lớp kim loại. Công việc này có thể thực hiện bằng tay hoặc bằng máy.
Sử dụng được các phần mềm thiết kế cơ khí như: AutoCAD, Solid Words, CAD/CAM-CNC… Lập trình NC, vận hành được các máy tiện, máy phay điều khiển bằng chương trình số CNC thông dụng để gia công chi tiết máy có độ chính xác cao.

  • Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Người làm nghề cắt gọt kim loại sẽ thực hiện được các kỹ năng như tiện, phay, bào, doa các chi tiết kỹ thuật hoặc có khả năng sử dụng máy tính để thiết kế chi tiết máy, khuôn mẫu. Lập chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được máy tiện, máy phay CNC.

  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong nước và liên doanh với nước ngoài có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị Cơ khí, các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ Cơ khí.
– Làm công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất cơ khí chế tạo máy. Quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị thiết bị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy
– Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo máy. Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị.
– Làm việc tại các cơ sở sản xuất cơ khí truyền thống: Tiện, Phay, Bào, Hàn,…