Thông báo

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2022

06/01/2023 | 42

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tuyển sinh năm 2022 tuyển sinh các ngành/nghề đào tạo khối kỹ thuật và kinh tế, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

- Đợt 1: đến hết ngày 30/7/2022, dự kiến nhập học tháng 8/2022

- Đợt 2: đến hết ngày 30/11/2022, dự kiến nhập học tháng 12/2022