Điện công nghiệp

06/02/2021 | 227

Lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, đo lường điện và cảm biến mạng điện chiếu sáng, máy điện, trang bị điện

? Học nghề Điện công nghiệp để làm gì?

           Điện Công nghiệp là nghề thực hiện việc:  Lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, đo lường điện và cảm biến mạng điện chiếu sáng, máy điện, trang bị điện – điện tử maý công nghiệp điển hình, các thiết bị điện,… trong các xí nghiệp công nghiệp với các môi trường trong nhà, ngoài trời, trong điều kiện an toàn lao động.

            + Thời gian đào tạo: 2,5 năm (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng) . Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Thời gian đào tạo: 1,5 năm (Bằng tốt nghiệp Trung cấp) . Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Thời gian đào tạo: 3 năm (Bằng tốt nghiệp Trung cấp) . Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS
            Cơ hội việc làm:  Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí sau: Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành, bảo trì và sửa chữa đường dây; làm việc trong các trạm phân phối điện năng: Nhân viên vận hành; làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; làm việc trong các tổ cơ điện, tổ bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Tham gia kinh doanh các thiết bị điện công nghiệp, và có thể học Liên thông lên trình độ cao hơn.           


 

                    Sinh viên thực hành lắp đặt, sửa chữa mạch điện điều khiển máy công nghiệp

 

Bình luận

Copyright © - Vũ Văn Minh | Trung tâm Tuyển sinh Truyền thông Thư viện by Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định